Λευκάδος 23Α
Τ.Κ. 15126 Μαρούσι
Τηλ-Φαξ: 210 6106289
e-mail: info@hhharchitects.gr