Δημοσίεση στο περιοδικό ΕΚ Ελληνικές Κατασκευές- τεύχος 167/05.2012, το έργο μας  “Δύο Κατοικίες στην Ανάβυσσο”

ek Αναβυσσος ek Αναβυσσος 1 ek Αναβυσσος 2 ek Αναβυσσος 3 ek Αναβυσσος 4 ek Αναβυσσος 5 ek_12_13