Δημοσίευση στο περιοδικό ΕΚ Ελληνικές Κατασκευές – τέυχος 174/01.2013 έργο ”Εσωτερική διαρρύθμιση οδοντιατρείου στην Κηφισιά”

 

ΕΚ οδοντιατρ 1ΕΚ οδοντιατρ 2