Δημοσίευση στο περιοδικό ΕΚ Ελληνικές Κατασκευές – τέυχος 172/11.2012 το έργο μας ”Κτίριο τριών κατοικιών στην Κάντζα”

1024356