Δημοσίευση στο περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές – τεύχος 183/12.2013 σχετικά με το έργο μας
“Ανάπλαση πέτρινης κατοικίας στην Τράχηλα Μάνης”.