Δημοσίευση στο περιοδικό ΙNSIDE-τεύχος 21/08.2004 το έργο μας
“Κατοικία στη Σκιάθο”

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 1jpg ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 3 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 4 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΣ 5