Κατοικία σε παραθαλάσσια έκταση της Σκιάθου | εκδοχή α’