Το αρχιτεκτονικό γραφείο hhharchitects ιδρύθηκε το 2000 από τους αρχιτέκτονες Νικήτα Χατζημιχάλη και Ιωάννα Χολέβα με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στη Σκιάθο. Οι hhharchitects αποτελούν συνέχεια του αρχιτεκτονικού γραφείου Νίκος Χατζημιχάλης και Heide Χατζημιχάλη-Schwartz.

Ο σχεδιασμός με έμφαση στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την ανάδειξη των τοπικών στοιχείων, αλλά και η αναζήτηση και χρήση νέων υλικών-τεχνολογιών αποτελούν τις βασικές αρχές του γραφείου για τη δημιουργία πρότυπων κτιριακών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς.

Η εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει το κλίμα, η φύση και η ελληνική παράδοση σε διάλογο με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι για μας τα βασικά εργαλεία στη δημιουργία ενός ξεχωριστού έργου.

Τα τελευταία χρόνια έργα των hhharchitects έχουν βραβευθεί σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Ο Νικήτας Χατζημιχάλης είναι αρχιτέκτων–μηχανικός (mag.arch.) απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης (1998).

Η Ιωάννα Χολέβα είναι αρχιτέκτων–μηχανικός (mag.arch.) απόφοιτος του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης (1997).

Ο Νίκος Χατζημιχάλης είναι αρχιτέκτων-μηχανικός (dipl.ing.) απόφοιτος του Πολυτεχνείου του Αάχεν (1969).

hhhhhhhhhhhhhhhhh

Νικήτας Ν. Χατζημιχάλης
24.02.1973 – Αθήνα

1998 mag. Architekt –   Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Βιέννη
[Akademie der Bildenden Kuenste in Wien]
1998 Αρχιτέκτων Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ
1998-2000 Αρχιτεκτονικό γραφείο Νίκητα Χατζημιχάλη
2000 Ίδρυση αρχιτεκτονικού γραφείου hhharchitects

Ιωάννα Ζ. Χολέβα
07.01.1971 – Αθήνα

1997 mag. Architekt – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Βιέννη
[Universitaet der Bildenden Kuenste in Wien]
1997-1999 ΠΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Διαμαντόπουλος & συνεργάτες
1999 Αρχιτέκτων Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ
2000 Ίδρυση αρχιτεκτονικού γραφείου hhharchitects

Νίκος Λ. Χατζημιχάλης
29.09.1941 – Αθήνα

1969 dipl.ing -Πολυτεχνείο του Άαχεν [Aachen – RWTH Aachen ]
1970 Αρχιτέκτων Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ
1986-2000 Αρχιτεκτονικό γραφείο Νίκου Χατζημιχάλη και Heide Χατζημιχάλη-Schwartz.
2000 Ίδρυση αρχιτεκτονικού γραφείου hhharchitects