Δημοσίευση στο περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ + ΤΕΧΝΩΝ – τεύχος 44/2013 τα έργα
“Δύο κατοικίες στην Ανάβυσσο” , “Εσωτερική διαρρύθμιση οδοντιατρείου” & “Ανάπλαση πέτρινης κατοικίας στην Τραχήλα , Μάνη”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9